لطفا صبر کنید

مرکز مشاوره و تعیین وقت

026-35800

بیمه های طرف قرارداد


نوع بیمهپاراکلینیکلیزیکuvxفمتولیزیکبستری
بانک سپهداردداردداردندارددارد
بانک صادراتداردتحت پوشش sosتحت پوشش sosنداردتحت پوشش sos
بانک صنعت و معدنداردداردداردندارددارد
بانک کشاورزیداردداردداردندارددارد
بانک مرکزیداردداردداردندارددارد
بانک تجارتداردداردداردندارددارد
بانک توسعه صادراتداردداردداردندارددارد
بانک رفاهداردداردداردندارددارد
بانک مسکنداردداردداردندارددارد
بانک ملتداردداردداردندارددارد
بانک ملیداردتحت پوشش بیمه نوینتحت پوشش بیمه نویننداردتحت پوشش بیمه نوین
صنعت نفتداردداردداردندارددارد
دیداردداردداردندارددارد
آرمانداردداردداردندارددارد
بیمه کوثرداردداردداردندارددارد
کارآفرینداردداردداردندارددارد
رازیداردداردداردندارددارد
شهرداریداردداردداردندارددارد
کانون سردفترانداردداردداردندارددارد
ایرانداردداردداردندارددارد
هواپیمایی جمهوری اسلامی-هماداردداردداردندارددارد
مجلسداردداردداردندارددارد
سیناداردداردداردندارددارد
پارسیانداردداردداردندارددارد
بازنشستگی شرکت نفتدارددارددارددارددارد
دانا-طلاییداردداردداردندارددارد
شرکت نفت فلات قارهداردداردداردندارددارد
داناداردداردداردندارددارد
آسیاداردداردداردندارددارد
البرزدارددارددارددارددارد
sosداردداردداردندارددارد
ماداردداردداردندارددارد
سامانداردداردداردندارددارد
ملتداردداردداردندارددارد
میهنداردداردداردندارددارد
فولادداردداردداردنداردندارد
آتیه سازان حافظدارددارددارددارددارد
نیروهای مسلحداردنداردداردندارددارد

 

به اطلاع می رساند کلیه معرفی نامه بیماران بصورت انلاین در بیمارستان صادر می گردد