لطفا صبر کنید

مرکز مشاوره و تعیین وقت

026-35800

جراحی اندوسکوپیک (انسداد مجرای اشکی)


یک چشم سالم در حالت عادی برای جلوگیری از خشک شدن سطح چشم اشک تولید می کند تنگ شدن یا انسداد مجاری خروجی اشکی چشم، بیماری نسبتا شایعی است که باعث آبریزش دائمی یا مقطعی(گاه به گاه) یک چشم و نهایتا می تواند منجر به تولید ترشحات چرکی گردد. انسداد مجرای اشکی در صورت عدم درمان می تواند منجر به آبسه کیسه اشکی و سلولیت (عفونت زیر پوستی) گردد.


درمان انسداد مجرای اشکی به صورت جراحی می باشد و  (DCR) نامیده می شود. چنانچه جهت انجام جراحی DCR از اندوسکوپ استفاده شود و بدون برش بیرونی پوست باشد، (Endo-DCR) نامیده می شود.

نکته : مهم ترین مزیت (برتری) Endo-DCR  نسبت به جراحی بیرونی  DCR عدم وجود برش پوستی و اسکار جراحی است.

 - گمانه زنی ها در مورد میزان موفقیت این عمل در مقابل جراحی DCR بیرونی متفاوت است.

مهم : به نظر می رسد درصد موفقیت دراین عمل اندکی کمتراز جراحی DCR  بیرونی می باشد.